logo-1.svg

Beneficiokuna

Tasas de interés competitivo nisqa 7,25% nisqakama .

Aswan hatun tasa de interés sichus Cuenta Salario nisqayoq kanki Caja Arequipa llaqtapi

Calificación nisqapi tasa preferencial nisqawan línea de crédito nisqaman haykuy

Tarjeta de débito VISA nisqaman yaykuy

Operaciones en línea y consultas nisqakuna

Chayqa Fondo de Seguro de Depósitos nisqawanmi pagasqa. Cobertura qullqi sujeto sapa kimsa killa musuqyachiyman, qhaway condicionkunata kaypi: www.fsd.org.pe

Tarifa de producto
Tasa de Comisiones y Gastos
Willakuy qillqa maytu
Formato Contractual
Modificación Regulativa
Programa de beneficios
Beneficios, Riesgos y Condiciones
CTS yupay llamkaqpaq

CTS yupayniykuwan llamk'ayniykip kallpachakuyninta gananciayuqta ruwayta atikunki. Ñuqaykuqa huk munay tasa de interés nisqayuqmi kayku, chaynallataqmi hatun llikayuq canales de servicio nisqayuq kayku.

Ruwana

Hamuy mayqin agenciaykumanpas tukuy suyupi, tariy Serviciomanta Representanteykuta ventanapi chaymanta kay qillqakunata rikuchiy:

Requisitos nisqakuna nisqakuna
DNI vigente
Llamkasqayki empresamanta CTS cuentata kichanapaq carta kamachiy
Empresapa RUC nisqamanta copia simple

Ruway tukukuptin, tarjeta de débito Caja Arequipa nisqaykita qusqaykiku utaq cuentaykita chay kapuqniykiwan tinkuchisaqku, chaymanta willayta qusaqku hamuq pachakunapi saldoykimanta hurqunaykipaq.

Ruwana

CTS Cuenta Transferencia Carta uraykachiy, hunt'achiy necesario datokunawan chaymanta empresapa Recursos Humanos áreanman maypi kuska llamk'asqaykiman rikuchiy
DNI copianwan.

Requisitos nisqakuna
Fotocopia de DNI vigente
CTS cuenta transferencia carta. Kaypi modelota uraykachiy
Sichus llamkachiqniyki CTS yupayta kicharirqa
Mayqin agenciaykumanpas asuykunayki, valido ID nisqaykiwan , chayman hina contrato documentacionta firmanaykipaq, tarjeta de débito nisqayki huñuy hinaspa chay cuentata tarjetawan tupachiy.
Sichus CTS yupayta kicharirqanki chayqa
Hinaspapas tarjeta de débito nisqayoqñan kanki , mayqin kanalniykupipas
llamk'ayniykikunata ruwayta atikunki: ATMs,
agenciakuna, agentes, internet banca icha Caja
Arequipa Móvil app nisqawan.
CTS cuenta llamkachiqpaq

Llamkachiqpaq CTS ruwaykuna utqaylla, mana imamanta manchachikuq chaymanta mana sasachu. Yachay ima ruwaykuna kasqanmanta hinaspa chaywan kuska llamkaqnikichikpaq aswan allin kaqta quy.

A) Sichus kay ñawpaq kuti kicharina mañakuyta ruwanki

Huknin agenciaykuman hamuy mañasqa requisitokunawan CTS yupayta kichaypaq.

AExcel archivo “Ñawpaq mañakuy formato” USB yuyarinapi. Kaypi modelota uraykachiy
RUC Archivo nisqamanta sasan copia
Empresamanta kamachiy carta CTS yupayta kicharinapaq
B) Sichus llamk'aqniyuq kanki, paykunaqa ñuqaykuwan CTS yupayniyuqña kanku

“CTS Proceso Plantilla” nisqa excel nisqa archivota correo electrónico nisqaman apachiy procesoemp@cajaarequipa.pe operación nisqawan puririnanpaq. “Mosoq” nisqapi willakuykunatan hunt’anayki mosoq llank’aqpa willakuyninwan.

Mana Excel willañiqiyuqchu kanki chayqa, correo electrónico nisqawan mañakuy procesoemp@cajaarequipa.pe

A) Huk qullqi wasimanta Caja Arequipa

Kay qillqakunata rikuchiy maypichus llamk'aqniykip CTS kachkan chayman:

Llamkachiqpa qillqan qullqi wasiman apachisqa, kamachisqa representantepa firmasqan
Llamkaqpa cartan, CTS qullqinta hukman apachiyta munasqanmanta
Kunan kaq ID nisqamanta fotocopia.
B) Caja Arequipamanta huk qullqi wasiman

Chay mañakuykunata PDF formatopi correo electrónico nisqaman apachiy procesoemp@cajaarequipa.pe chay ruwayta qallarinanpaq.

Llamkachiqpa qillqasqan Caja Arequipa llaqtaman apachisqa, representantepa firmasqan.
Llamkaqpa cartan, CTS qullqinta hukman apachiyta munasqanmanta
Kunan kaq ID nisqamanta fotocopia.

Chay mañakuyqa kikinpi utaq digital nisqapipas qukunmanmi. Kayqa astawanqa akllasqayki Método de Pago nisqamanta kanqa.

Uraypi kachkan imayna qullqi quypaq chaymanta sapa escenariopaq rikuchinapaq kamachiykuna:

Mañakuykunaman kutichiyku kay qatiq pachakunapi

Yuyarichiyku servicio canalniykumanta CTS ruwanakunaykipaq:

Chaynallataqmi, CTS qullqi mañakuykunapas horakuna qipata chaskisqa, qatiqnin llamkay punchawpi qawarisqa kanqa.

Llamkaqpaq

Ejecutivo nisqa kamachikuyman hinaqa, mana qullqillapaqmi 05/05/2021 watamanta 12/31/2021 watakama.

Arí, llapa retirokunatan ruwawaq cuentaykipi kaq saldomanta 12/31/2021 p’unchaykama.

CTS yupayniykimanta saldo hurquyqa hukniray servicio canalniykuwan tarjeta de débito kaqwan kanqa, mayqinchus CTS yupayniykiwan tinkisqa kanan tiyan chaymanta activo kanan tiyan:
Caja de Internet / Caja Arequipa APP móvil:

CTS yupayniykimanta huk kikiyki utaq kimsa kaq qullqi waqaychay yupayman huk t'inkiyta ruwayta atikunki utaq huk Fijo Plazo Depósito kichayta atikunki. (allinmi kanman canales digitales nisqawan seguridad nisqapaq).

ATMs / Caja Arequipa Agentes / Kasnet Agentes:

CTS yupayniykipi qullqiman chiqamanta yaykuyta atikunki. (Kay canal kaqnintakama sapa hora retiro límites máximos kaqmanta chaymanta/utaq agentekunap qullqi kayninmanta qhawaspa).

Agenciakuna:

Transferenciakunata, retirokunata, kichariykunata ruwayta atikunki, mana saldo utaq kuyuykunamanta limiteyuq. (CTS cuentaykipi kaq saldopaq).

Manan, ima operaciontapas ruwanaykipaqqa tarjeta de débito Caja Arequipa nisqa llank’anayoqmi kanayki, CTS nisqa cuentaykiwantaqmi tupachisqa kanayki. Mana kapuqtiykiqa, mayqin Agenciapipas tukuy suyupi mañakuyta atinki.

Sichus mana kamachiy mast’ariy kanchu chayqa, 01/01/2022 p’unchaypi, mana hap’inapaq qolqeqa yupasqa kanqa llank’achiqpa willakusqanman hina, clienteq qhepa 4 sueldonkunamanta.

Chayqa allinmi, kamachikuymi churan 100% CTS nisqapa qullqi qusqan 12/31/2021 punchawkama.

Arí, 100% saldo tarikuyqa llapa rantiqkunapaqmi, kunan CTS yupayniyuq.

100% saldo kasqanqa llapa rantiqkunapa llapa cuentankunapim ruwakun.

Procedimientoqa manan cambiasqachu, chaymi llank’achiqkuna willananku chay tiempopi chay qhepa 4 sueldokuna hayk’a kasqanmanta, imaynan churasqa kashan hina.
Llamkachiqpaq

Huk Excel willañiqiwan kikin mañakuypi ruwayta atikunki:

  • CTS yupay kichariy
  • CTS nisqa yupaykunaman qullqi quy
  • Mana rikuy atina kullkikunamanta willay

Procesoemp@cajaarequipa.pe nisqaman huk correo electrónicota apachimuwayku, empresaykipa RUC yupayninta qawachispa. Excel willañiqita sistemaykupi registrasqa kamachisqa correo electrónicokunaman apachisaqku.

Sichus mañakuy allin hunt'asqa formatokuna chaymanta kamachiykunata hunt'an, 24 llamkana pachakunapi willayta chaskisqamanta qhawasqa kanqa, mana hina kaqtinqa, kutichiyta chaskinki imarayku mañakuyniyki mana chaskisqaykiwan.

Arí, mana cuentaykita cancelasqaykikama, qhaway “CTS proceso plantilla” nisqapi rikuchisqa kasqanmanta, chayta apachisqayku, mana chaypi kaptinqa “Mosoq” nisqapi yapayta atinki.

Llaqtantinpi mayqin agenciaykupipas kikinchikpi kaykunata qawachiy:

  • Empresa kamachiy carta, imprimisqa hinaspa firmasqa huk autorizada representante.
  • Llamkaqpa allin Documento de Identidad nisqapa copian.

Qhaway: Qelqakunata rikuchisqayki ratopipas pagawaqmi.

CCI kaqnintakama chiqan transferenciata akllayqa aswan facil akllana. Chayta llamk'achiy sichus 10 llamk'aqkuna aswan CTS yupayniyuq entidadniykupi kanki.

Qhaway:
Bancoykiq plataformanpi CCI nisqawan transferenciata ruwaspaqa ama qonqaychu akllay CTS TRANSFER akllanata 'Tipo de transferencia' kaqpi, hark'anapaq chay operación nisqa mana chaskisqachu.

Yaykuy kaypi hinaspa llamkaqnikipa cuenta numeronta qillqay.

Qhaway:
Huk kuti yupay kichasqa, ancha allinmi llamk'aqniyki mayqin ñuqaykumanpas asuykusqan agenciakuna tarjeta de débitoykita hapinaykipaq utaq chay cuentata tarjetaykiwan afilianaykipaq, chaynapi atiwaq operaciones chaymanta tapuykunata ruway chay canales ruwasqaykipi.

Wakin banco plataformakuna kay willayta grabayta atikunki mayk'aqchus transferencia ruwachkanki, mana kaqtinqa, kay caso directa transferencia llamk'aqniykimanlla, huk pedido carta formato PDF kaqpi kayman apachiyta atikunkiprocesoemp@cajaarequipa.pe

Qankunamanta yuyaykuna

Chaykunata mañakuy mayqin agenciaykupipas suyuntinpi

70 x 70

¿Imaynatan kunan tiempopi EVA yanapasunkiman?

Yanapakuq virtualniyku llapa tapukuyniykikunata kutichinqa

Ichapas maskachkanki: manukuyta, qullqiyki wiñachinaykipaq, aylluykita amachanaykipaq.

Productos PERSONAS

ahorros